Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief museum de Hofnar en de Pelgrim
December 2016

Terugblik op het jaar 2016:

Kerstexpositie >< Kerstevenement 2015/2016
We kijken met een heel warm en goed gevoel terug naar onze kerstactiviteit van het afgekopen jaar. dit jaar.  Vanaf 1STE Kerstdag 2015 tot en met 6 januari 2016  hebben we de expositie “ Komt allen tesamen” in de voormalige Emmauskerk in de wijk de Thij  gehouden. met daarbij op zondag 27 december een speciale viering. Vanaf 1ste Kerstdag, 25 december, tot en met 6 januari 2016, Driekoningen, heeft het museum een expositie van alle Kerstgroepen uit eigen collectie gehouden. Vooral het op- en afbouwen van de expositie maar ook het transport van de collectie was een enorme klus. Maar het museum kon eens een keertje lekker uitpakken. Het was een groot succes. We hebben ± 500 volwassen bezoekers met ± 70 kinderen mogen begroeten. Voor de kinderen hadden we o.a. een mooi kinderknutselhoekje ingericht.  Daar konden de kinderen hun eigen kerstversierselen maken.

De Speciale viering op zondag 27 december 2015 (3de Kerstdag)
Om 14.30 uur werd in een overvolle Emmauskerk een kleine viering met een mooi programma gehouden.  Er werden Kerstliedjes gezongen, de midwinterhoorn werd geblazen en Pastor P. Kuipers vertelde tussen de kerstliederen door een mooi Kerstverhaal, geschreven door Pastor A. Lurvink. Een verhaal dat specifiek was toegespitst op de huidige vluchtelingenproblematiek en wat zich afspeelde in Oldenzaal en omstreken.
De muzikale omlijsting werd overigens verzorgd door het Nederlandstalig liturgisch koor (het voormalige Emmauskoor). Bijzonder was ook dat de heer Heinink die middag voor de laatste keer op zijn midwinterhoorn heeft geblazen, precies op de plek waar hij ook voor veertig jaar gelden voor het eerst op zijn midwinterhoorn heeft geblazen. Het geheel werd afgesloten met, hoe kan het ook anders, het zingen van het Oldenzaals Kerstlied “een kinderlien so lovelik”.

EEN KINDELIEN SO LOVELIK

Een kindelien so lovelik
Is ons geboren heude!
Van ener Jonkvrouw zuiverlik,
God treust ons arme leude!
En was ons dat Kindeke niet geboor’n,
Zo waren wij alle te male verloor’n.
Dat heil is onser allen.
Heil du seuten Here Jesu Christ,
Das Doe den mensen geboren bist, 
God beheud ons veur die helle

Na afloop van de viering had men de gelegenheid om, onder het genot van een kop koffie, thee of ranja, de ± 300 verschillende Kerstgroepen te bewonderen. Men was erg onder de indruk, en soms zelfs geëmotioneerd, van het geheel van de mooie middag.

Iconenexpositie
Naast een deel uit onze eigen iconencollectie waren er iconen te bewonderen uit particulier bezit uit zowel het binnen- als het buitenland. De iconen kwamen o.a. uit Oldenzaal, Almelo, Griekenland, Turkije en Rusland. Tevens waren er, de op ambachtelijk wijze geschilderde iconen, van de bekende Servische Biljana Stojkovic en een Titus Brandsma, geschilderd door een pater van de karmelietenorde. Daarnaast waren er diverse afbeeldingen van Oldenzaalse bodem te bewonderen o.a. van mr. Beitske den Engelsen te bezichtigen.

Zomerexpositie
De zomerexpositie bestond uit verschillende beelden van Maria uit onze eigen collectie maar ook vele beeldjes uit de verzameling van in maart 2016 overleden mevrouw Janssen uit Losser. De kinderen van mevrouw Jansen hebben haar verzameling van Mariabeelden geschonken aan museum de Pelgrim. Wij zij hen daarvoor zeer dankbaar en vele bezoekers hebben deze expositie bezocht en genoten van de verzameling.

Onze huidige en nieuwe Expositie “Kerst in Oldenzaal
Hier is een nieuw ontvangen miniatuuraltaar te zien. Het altaar van de Antoniuskerk is in het jaar 1930 in het klein nagebouwd  door een parochiaan. Het was een huwelijkscadeau voor zijn buurman. Echt een pronkstuk.  Daarnaast kunt u nog diverse andere Oldenzaalse Kerstartikelen en gebeurtenissen zien.

12,5 jaar Museum De Pelgrim
In augustus hebben wij nog even stilgestaan bij het feit dat de Museum de Pelgrim op 4 augustus 12,5 bestond. Met bijna alle vrijwilligers hebben we die dag een bezoek gebracht aan het Heiligenbeeldenmuseum te Kranenburg waar circa 600 heiligenbeelden te bewonderen zijn. Het was een gezellige en leerzame dag, echt de moeite waard.

Naast gezelligheid hebben we ook nagedacht over hoe we ons museum intern wat kunnen veranderen en aan de toekomst denken. We zijn maar een klein museum en we hebben steeds ruimtegebrek.  We zijn dan ook heel blij met onze blokhut achter het museum. Vooral voor de vrijwilligers is hierdoor meer ruimte ontstaan voor b.v. het doen van de administratie en het ontvangen van mensen in een rolstoel. Voor de voltooiing van dit project zijn we de klusjesmannen erg dankbaar voor hun doorzettingsvermogen want de klus leek en lijkt  soms net op een pelgrimstocht  want die verloopt immers ook niet altijd van een leien dakje.

In Memoriam Zuster Marie Bernarde
Zuster Marie Bernarde van Dam werd op 4 oktober 1938 geboren te Luttenberg als Gerda van Dam. In 1961 trad Zij in bij de zusters Franciscanessen van Denekamp. Ze heeft vele jaren als gezinshulp gewerkt en later als leidster gezinshulp. Na haar verhuizing naar Oldenzaal zette zij zich als vrijwilligster voor vele taken in de Mariaparochie. Na haar pensionering ging Zij (nog) meer parochiewerk doen en bood Zij haar diensten aan in Hospice Holos te Oldenzaal. Zuster Marie Bernarde  was al enige tijd ziek. In februari 2016 werd Zij opgenomen in het verzorgingshuis “ De Gravestate”, nabij het klooster. Daar overleed ze op 30 Juli 2016.  Zuster Marie Bernarde was al vanaf het begin vriend van de Pelgrim en we zijn haar veel dank verschuldigd. Moge Zij rusten in vrede.  

AFSCHEID VAN HET BESTUUR
In de nog prille geschiedenis van de musea de Pelgrim en de Hofnar gaat 2016 de boeken in als een memorabel jaar. Op 23 juni jl. werd de stichting Ondersteuning Culturele en religieuze activiteiten, waaronder beide musea vielen, opgeheven en zag de nieuwe stichting de “ Stichting Oldenzaalse musea” het licht. De  Oldenzaalse musea de pelgrim, de Hofnar en het Palthehuis vallen vanaf 23 juni 2016 onder deze nieuwe stichting met een nieuwe bestuursstructuur. Een directeur-bestuurder met een raad van toezicht. 

Als directeur-bestuurder werd Sandra Schipper benoemd. De Raad van toezicht bestaat uit Ton Lamers (voorzitter) en de leden Jet van der Sluis-Weber, Theo Hampsink, Jan ter Hart en Peter Rouwendaal. Met de ”fusie” is de toekomst van de Pelgrim voorlopig verzekerd.

Het bestuur en de vrijwilligers van de Pelgrim hebben intussen tijdens een informeel etentje afscheid van elkaar genomen. Ze kunnen met trots terugkijken op een vruchtbare tijd en samenwerking. In 13 jaar tijd is er iets moois neergezet in Oldenzaal!

Voor diegene die wel eens de tuin achter de Hofnar en de Pelgrim inloopt is het geen nieuws meer. De tuin is opnieuw ingericht en uitgebreid met een blokhut. Misschien geen spectaculaire ontwikkeling, maar wel een zeer welkome. Vooral voor de vrijwilligers is er hierdoor meer ruimte ontstaan.

Dit is de laatste nieuwsbrief in deze vorm. Vanaf 1 januari 2017 wordt u geïnformeerd door Sandra Schippers, directeur bestuurder van de stichting Oldenzaalse Musea.  Hieronder stelt ze zich aan u voor.

Sandra Schipper, onze nieuwe directeur stelt zich voor
Beste allemaal!
Mijn naam is Sandra Schipper. Sinds 1 Juli van dit jaar ben ik directeur/bestuurder van de stichting Oldenzaalse Musea, waar de musea de Pelgrim, de Hofnar en het Palthehuis onderdeel van zijn. Op dit moment woon ik nog in Coevorden met mijn man en zoontje maar we hebben plannen om richting Twente te komen. Eerder was ik directeur van het Stedelijke Museum Coevorden en werkte ik voor verschillende andere musea en gemeenten. Het mooie van de nieuwe stichting is dat de musea nu op verschillende vlakken veel intensiever met elkaar gaan samen werken. Daarnaast hebben de twee kleinste musea nu een professionele organisatie om op terug te vallen waarbij het uitgangspunt is:
“wat goed gaat moet vooral zo blijven en wat er beter kan zo mogelijk verbeteren”.

Met vriendelijke groeten Sandra Schipper Directeur/Bestuurder Stichting Oldenzaalse Musea

Vriendenpasje 2015 ook geldig voor 2017

Door de wisseling van bestuur was het niet mogelijk om de vriendschapskaart, die u als vriend vrije toegang verschaft voor zowel museum de Pelgrim als museum de Hofnar, te vervangen.  De in het jaar 2015 verstrekte kaartjes zijn dan ook geldig voor het jaar 2017.

Website Museum de Pelgrim
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van ons museum? Bezoek dan eens onze website www.museumdepelgrim.nl.

Ter afsluiting nog een klein gedichtje:

De klok tikt voort de tijd, minuten, dagen, weken.
Ze vliegen als in vogelvlucht, zo snel zijn ze verstreken.
We jachten en we jagen, alweer Kerst en Nieuwjaar.
Wat is de wereld hectisch, haast geen tijd voor elkaar.
Agenda’s vol met afspraken, computer, internet.
Maar met Kerstmis is de stal of boom weer neergezet.
Bezinning van het  jaar, een rustpunt in het leven.
de allerbeste wensen die willen we jullie hierbij geven.

Het voormalige, het huidige bestuur en de medewerkers van museum de Pelgrim dankt u voor uw vertrouwen, betrokkenheid en interesse in ons museum en wenst u hele en natuurlijk begroeten wij u graag met een warm welkom in het nieuwe jaar 2017 in ons Museum aan de Hofmeijersstraat 1/3 te Oldenzaal.